Regulamin sklepu

Ogólne warunki Licencji i Regulamin użytkowania Serwisu Muzyka SDPS.

Warunki licencyjne:

1. Licencjobiorca (klient) jest zobowiązany do przestrzegania Praw Autorskich Licencjobiorcy (Muzyka SDPS).

2. Licencja udzielana jest jednostkowo, na czas nieokreślony dla podmiotu/osoby fizycznej dokonującej zakupu. Zabroniona prawnie jest odsprzedaż.

3. Licencja ważna jest na terenie RP na wszystkich polach eksploatacji.

4. Nadawca posiadający umowy ze Związkami Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi (np. ZAiKS) zobowiązany jest do prawidłowego raportowania wyemitowanych utworów muzycznych dystrybuowanych przez Muzyka SDPS.

5. Metryka dźwięku jest integralną jego częścią. Regulamin sklepu:

1) Właścielem internetowego banku muzyki www.muzyka.sdps.pl jest SoundProductions Polska ul.Brodzińskiego 14 Bielsko Biała NIP 547-197-43-42.

2) Dane osobowe/firmowe podlegają ochronie prawnej. Zamawiający jest zobowiązany do wypełniania formularza z danymi zgodnie ze stanem faktycznym. W przypadku zmiany danych zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego wprowadzenia zmian w profilu.

3) Złożenie oraz opłacenia zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu www.muzyka.sdps.pl.

4) Zakupując podkład muzyczny w banku muzyka.sdps.pl klient nabywa prawo do jego bezterminowego odtwarzania bez ograniczeń terytorialnych.

5) Zamówienia można składać cała dobę przez 7 dni w tygodniu.

6) Ceny podane w serwisie muzyka.sdps.pl są podane w złotych polskich wraz z podatkiem Vat ( ceny brutto).

7) Każdy zakup potwierdzony jest wystawieniem Faktury Vat.

8) W chwili zakupu zamawiający otrzyma email ( na adres podany w profilu) potwierdzający złożenie zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt z administratorem na serwisu na adres muzyka@sdps.pl

9) Zamówienia realizowane jest w chwili otrzymania przez SoundProductions informacji z serwisu DotPay o zapłaceniu należności lub wpłynięciu na konto SDPS.

10) W przypadku reklamacji, zamawiający zobowiązany jest do kontaktu z SoundProductions tel.... lub emailem muzyka@sdps.pl. Należy opisać przedmiot reklamacji oraz podać nr zlecenie/FV.

11) SoundProductions zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wycofania podkładu ze sprzedaży oraz do zmiany cen.

Polityka prywatności:

1)SoundProductions nie odsprzedaje danych presonalny oraz nie przetwarza ich w celach marketingowych.

2)SoundProductions gwarantuje każdemu użytkownikowi prawo do wglądu w dane presonalne oraz ich zmiany.

3)Dane zawarte w profilu są przetwarzanie tylko w celach poprawnej realizacji zamówienia.

Powrót
Copyright © 2024 Bank muzyki SDPS. Pozycjonowanie